रा’योको साग-सं’सारकै दोस्रो ब’ढी पोष’णयुक्त तर’कारी

0

रा’योको साग भनेपछि कतिपयले ना’क खु’म्च्याउने गर्छन् । तर, यो सं’सारकै दो’स्रो बढी पो’षणयुक्त त’रकारीमा पर्छ । रा’योको सा’गलाई पकाएर, काँ’चै सलादको रुपमा र सि’जिनिङ गरेर पनि खान सकिन्छ । तर, यसलाई धेरै पकाउनु भने हुँदैन । ब’ढि प’काउँदा यसको पो’षणतत्व ह’टेर जाने स’म्भावना हुन्छ फाइदै फाइदा -रा’योको साग ग’र्भवती म’हिलाका लागि निकै ला’भदायक हुन्छ ।

यसमा प्र’चुर भि’टामिनको मात्रा हुने भएकाले वा’कवाक आउने, बा’न्ता हुने र टा’उको दु’ख्नेजस्ता सम’स्याबाट बचाउँछ । नि’मोनिया, फो’क्सोको इ’न्फेक्सन, रु’घाखोकी लाग्ने मानिसले पनि रा’योको सा’ग से’वन गर्दा राहत मिल्छ । य’सबाट प्राप्त हुने ‘भि’टामिन सी’ ले यस्ता खालका दि’र्घ रो’गिलाई औ’षधीकै काम गर्छ । बा’थको रो’गीलाई पनि रायोको सागले रा’हत प्रदान गर्छ । यसमा हुने क’परले श’रिरको दु’खाइलाई कम गर्छ । पि’साब नलिको प’त्थरीबाट पनि रा’योको सागले बचाउने काम गर्छ । रायोको सागले ड’न्डीफोर, छा’लासम्बन्धि विभिन्न इ’न्फेसनबाट बचाउँछ ।

रा’योको सा’गमा पाइने ‘भि’टामिन के’ ले प्रो’स्ट्रेट, को’लोन, पे’ट, ना’क र मु’ख क्या’न्सरको जखिमलाई कम गर्छ । यसले क’लेजो क्या’न्सरका वि’रामीलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ । मु’टुसम्बन्धी स’मस्या छ भने पनि रा’योको सा’ग खान नछु’टाउँदा राम्रो हुन्छ । यो सा’गले मु’टुको वि’रामीलाई राहत प्रदान गर्छ । यसले श’रीरका वि’कार प’दार्थलाई नि’स्कासन गर्नका लागि समेत सहयोग पुर्याउँछ । त्यति मात्र होइन यसले स्म’रणशक्ति बढाउनमा पनि भूमिका खेल्छ । रा’योको सागमा ‘भि’टामिन ए’ को मात्रा प्रशस्त हुन भएकाले आँ’खालाई स्व’स्थ राख्नका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आँ’खाको लागि ‘भि’टामिन ए’ अप’रिहार्य तत्व हो । यसले रत’न्धोलगायत आँ’खामा हुने स’मस्याको सम्भावनालाई पनि दुर गर्ने काम गर्छ । रा’योको सा’गमा ‘भि’टामिन-के’ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले हा’डलाई आवश्यक पर्ने ख’निज प्रदान गर्छ । त्यति मात्र नभएर र’गत जम्ने र अनावश्यक ठाउँमा क्या’ल्सियम जम्मा हुने सम’स्यालाई पनि रोक्ने गर्छ ।

ह’ड्डी खि’इने स’मस्या छ भने पनि रा’योको साग अ’मृत सावित हुन सक्छ । पाइन्छ अनेक भि’टामिन रायोको सागमा भि’टामिन के, ए, सि, इ, बि वन, बी टु, बि थ्री, प्रो’टिन, म्या’ग्नेसियम, इ’इरन, फ’स्फोरस, प्या’न्टोथेनिक ए’सिड, फा’इबर, फो’लेटलगायतका पो’षण तत्व हुने गर्छ । जसले श’रिरलाई पूर्ण रुपमा स्वा’स्थ राख्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.